Các lĩnh vực khác

Generic placeholder image
HỘI THẢO KHOA HỌC “ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG – TUYỂN SINH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN”
Công tác tuyển sinh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của nhà trường. Việc thực hiện tốt công tác tuyển sinh sẽ giúp nhà trường tuyển chọn được những sinh viên có tài năng, kiến thức, kỹ năng và trình độ phù hợp với mục tiêu đào tạo của các ngành, nghề mà nhà trường đang đào tạo, nhằm giúp cho người học phát triển tối đa tiềm...
Generic placeholder image
Hội thảo khoa học “Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19”.
Với mong muốn có các giải pháp để đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nhưng vẫn có thể chủ động đối phó với dịch bệnh Covid-19, hôm nay vào lúc8h ngày 31/8/2021, Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên đã tổ chức hội thảo khoa học"Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19". Hội...
Generic placeholder image
TỌA ĐÀM KHOA HỌC: ỨNG DỤNG SPSS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Vào 22.4.2021, Bộ môn Kinh tế - Chính trị BAP đã tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Ứng dụng SPSS trong Nghiên cứu khoa học”. Buổi tọa đàm giúp người nghiên cứu khoa học thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học với 2 phần mềm gồm: 1. Ứng dụng phần mềm Endnote để trích dẫn tài liệu tham khảo...
Generic placeholder image
TỌA ĐÀM KHOA HỌC ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG TRỰC TRUYẾN ( eKYC ) – TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM
Vào 19.4.2021, Khoa Ngân hàng BAP phối hợp với Ngân hàng Công thương - chi nhánh Phú Yên cùng tổ chức buổi Tọa đàm khoa học “Định danh khách hàng điện tử - Tiềm năng phát triển tại Việt Nam”. eKYC (electronic Know Your Customer) - Định danh khách hàng điện tử, là phương thức định danh khách hàng trực tuyến, không cần gặp mặt trực tiếp. Từ năm 2017,...