Ban giám đốc

Thứ năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2019 03:17 PM

 

ThS. TRẦN BÙI QUỐC TUỆ

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc

 

 

ThS. HOÀNG VĂN TUẤN

Phó Giám đốc

 

TS. TRẦN THANH LONG

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Giám đốc

                                                                                        

 

Tag: ,