Giới Thiệu

Generic placeholder image
Lịch sử hình thành
Giới Thiệu 45 năm, trong đó có 36 năm đào tạo nguồn nhân lực Tài chính - Ngân hàng trình độ trung học khu vực miền Trung - Tây nguyên, vị trí không thể thay thế của Phân viện Phú Yên trong hệ thống các tổ chức đào tạo lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng nói chung và của hệ thống ngân hàng (NH) nói riêng đã được...
Generic placeholder image
Ban giám đốc
THS. TRẦN BÙI QUỐC TUỆ Bí thư Đảng ủy Giám đốc...
Generic placeholder image
Cơ sở vật chất
Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên có tổng diện tích 37.647 m2, toạ lạc tại trung tâm Thành phố Tuy Hoà. Địa chỉ: 441 Nguyễn Huệ - Thành phố Tuy Hoà – Tỉnh Phú Yên. Cơ sở vật chất của Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên đủ đảm bảo cho 4.000 người học thường xuyên. Trong đó có 22 Hội trường học trang bị đầy đủ bảng chống...