Giới thiệu ngành Tài chính

Generic placeholder image
SỰ HẤP DẪN KHI THEO HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN PHÚ YÊN
Tài chính được ví như là huyết mạch của nền kinh tế nói chung và trong các tổ chức, gia đình nói riêng. Xã hội càng phát triển, vai trò của tài chính càng quan trọng trong mọi mặt của đời sống kinh tế! Những cá nhân, doanh nghiệp, quốc gia có chiến lược tài chính tốt thì luôn phát triển vững mạnh trước những tác động,...
Generic placeholder image
GIỚI THIỆU NGÀNH TÀI CHÍNH
Giới thiệu ngành Tài chính Là ngành được đào tạo ở rất nhiều các trường đại học ở Việt Nam, ngành Tài chính của Học viện Ngân hàng (HVNH) luôn là ngành được các bạn sinh viên lựa chọn là bến đỗ cho 4 năm trên giảng đường đại học. Mặc dù là năm đầu tiên Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên (HVNH-PVPY) thực hiện...