Các Tổ chức Đoàn thể

Generic placeholder image
Đảng bộ
I. BCH Đảng bộ HVNH-PVPY Khóa XXI, NK 2020-2025 1. Trần Bùi Quốc Tuệ: Bí thư Đảng ủy 2. Trần Thanh Long: Phó Bí thư Đảng ủy...
Generic placeholder image
Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
[GIỚI THIỆU] Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên (Đoàn Phân viện) là cơ sở Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Tỉnh Đoàn Phú Yên; Đoàn Phân viện được công nhận là cơ sở đoàn vững mạnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Với sự phát triển về mọi mặt, năm 2004, Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng (HVNH)...
Generic placeholder image
Hội Sinh Viên
I. GIỚI THIỆU Nếu như từ năm 2022 trở về trước, Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên là Hội sinh viên tương đương cấp Huyện và trực thuộc sự quản lý của Hội Sinh viên tỉnh Phú Yên. Sang đến năm 2023, với không khí hân hoan chào mừng Đại Hội Đại Biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, được sự đồng ý của Đảng ủy - Ban...