Tài chính

Generic placeholder image
TỌA ĐÀM KHOA HỌC ỨNG DỤNG ZALO OFFICIAL ACCOUNT TRONG THU HÚT VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
Hoạt động quảng bá, thu hút, và chăm sóc khách hàng là một hoạt động quan trọng cho sự phát triển doanh nghiệp. Qua tìm hiều thực tế hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân, khoa Tài chính Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên (Phân viện) nhận thấy sự phù hợp của việc áp dụng mạng xã hội Zalo Official Account cho việc thu...
Generic placeholder image
Giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo giữa Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên và các tổ chức cung ứng tài chính vi mô tại Việt Nam//Ths Trần Bùi Quốc Tuệ; TS Trần Thanh Long
Giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo giữa Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên và các tổ chức cung ứng tài chính vi mô tại Việt Nam//Ths Trần Bùi Quốc Tuệ; TS Trần Thanh Long: Kết nối nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia.-H.: Lao Động Xã hội,...
Generic placeholder image
Tác động của tài chính vi mô đến cuộc sống phụ nữ
Tác động của tài chính vi mô đến cuộc sống phụ nữ/Nguyễn Thị Ngọc Điệp:Ths.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ; số 13 năm 2020.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2020.-Tr41-44. Tác giả: - Nguyễn Thị Ngọc Điệp:Ths. - Giảng viên Khoa Tài chính - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. Toàn văn
Generic placeholder image
Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện thông qua hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam
Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện thông qua hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam/Nguyễn Thị Phúc Hậu: Ths, Vũ Thị Khánh Minh:Ths.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ; số 6 năm 2018.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.-Tr24-29. Tác giả: - Nguyễn Thị Phúc Hậu: Ths. - Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. - Vũ...
Generic placeholder image
Những vấn đề cần lưu ý trong đánh giá rủi ro của Tổ chức Tài chính vi mô
Những vấn đề cần lưu ý trong đánh giá rủi ro của Tổ chức Tài chính vi mô/Võ Thị Hoàng Nhi:Ths, Lê Thị Kim Huệ: Ths.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ; số 6 năm 2018.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.-Tr39-43. Tác giả: - Lê Thị Kim Huệ: Ths. - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Chính trị - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên -...
Generic placeholder image
Tiếp cận tài chính toàn diện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tiếp cận tài chính toàn diện trên địa bàn tỉnh Phú Yên/TS. Trần Văn Trí: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.97-tr.106.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học viện Ngân hàng. Tác giả:...
Generic placeholder image
Giải pháp phát triển bảo hiểm vi mô tại khu vực miền Trung
Giải pháp phát triển bảo hiểm vi mô tại khu vực miền Trung/Ths. Trần Thị Mai Nguyên: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.285-tr.294.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học viện Ngân hàng. Tác giả: - Ths.Trần Thị...
Generic placeholder image
Tài chính toàn diện và tín dụng nông nghiệp
Tài chính toàn diện và tín dụng nông nghiệp/Ths. Trần Thị Mãn: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.255-tr.267.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học viện Ngân hàng. Tác giả: - Ths.Trần Thị...
Generic placeholder image
Tác động chính sách phát triển thủy sản nghị định 67 đến tiếp cận tín dụng của ngư dân Nam Trung bộ
Tác động chính sách phát triển thủy sản nghị định 67 đến tiếp cận tín dụng của ngư dân Nam Trung bộ/Ths. Nguyễn Thị Ngà: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.269-tr.284.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học...
Generic placeholder image
Phổ cập tài chính thông qua dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động
Phổ cập tài chính thông qua dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động/Ths. Nguyễn Võ Tuyết Trình, Ths Nguyễn Thị Dịu Hiền: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.203-tr.210.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam -...
Generic placeholder image
Đánh giá khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Đánh giá khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/Ths. Huỳnh Ngọc Chương, Ths Lê Hoàng Đức: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.165-tr.174.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt...
Generic placeholder image
Phát triển tín dụng vi mô trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Phát triển tín dụng vi mô trên địa bàn tỉnh Phú Yên/Ths. Nguyễn Thị Đông, Ths Nguyễn Thị Hồng Ánh: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.175-tr.180.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học viện...
Generic placeholder image
Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao khả năng tiếp cận tài chính toàn diện và bài học cho Việt Nam
Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao khả năng tiếp cận tài chính toàn diện và bài học cho Việt Nam/Ths.Huỳnh Thu Minh Thư: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.323-tr.332.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học viện...
Generic placeholder image
Tài chính toàn diện và mô hình tiếp cận tài chính toàn diện của các ngân hàng trên thế giới
Tài chính toàn diện và mô hình tiếp cận tài chính toàn diện của các ngân hàng trên thế giới/Ths. Đỗ Thị Mỹ Hương, Ths Đặng Thị Xuân Thơm: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.229-tr.236.-Đầu trang tên sách ghi Ngân...
Generic placeholder image
Chiến lược tài chính toàn diện ở Malaysia - Bài học vận dụng cho Việt Nam
Chiến lược tài chính toàn diện ở Malaysia - Bài học vận dụng cho Việt Nam/Ths. Lê Thị Kim Huệ, Ths Võ Thị Hoàng Nhi: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.219-tr.228.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển việt Nam - Học viện...
Generic placeholder image
Tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa - Những khó khăn và giải pháp
Tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa - Những khó khăn và giải pháp/Ths. Vũ Thị Huế, Ths Nguyễn Thị Mỹ Dung: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.203-tr.210.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển việt Nam - Học viện Ngân...
Generic placeholder image
Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tài chính ngành thủy sản khu vực duyên hải Nam Trung bộ
Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tài chính ngành thủy sản khu vực duyên hải Nam Trung bộ/Ths. Trần Thị Dung Linh, Ths Đặng Vũ Khánh Vân : Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.333-tr.342.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát...
Generic placeholder image
Tài chính vi mô - Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tài chính vi mô - Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Yên/Ths. Trần Thị Dung Linh, Ths Đặng Vũ Khánh Vân : Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.245-tr.254.-Đầu trang tên sách ghi...
Generic placeholder image
Những vấn đề cần lưu ý trong đánh giá rủi ro của tổ chức tài chính vi mô
Những vấn đề cần lưu ý trong đánh giá rủi ro của tổ chức tài chính vi mô/Ths Võ Thị Hoàng Nhi, Ths Lê Thị Kim Huệ.-Thị trường tài chính tiền tệ.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam. số 19 năm 2017; tr26-29. Ths Lê Thị Kim Huệ: Giảng viên Phó Bộ môn Kinh tế Chính trị - HVNH-Phân viện Phú Yên Ths võ Thị Hoàng Nhi: Giảng viên Khoa Ngân...
Generic placeholder image
Tác động chính sách quản lý tài chính vi mô đến tiếp cập tài chính bền vững của người nghèo/Nguyễn Thị Ngà
Tác động chính sách quản lý tài chính vi mô đến tiếp cập tài chính bền vững của người nghèo/Nguyễn Thị Ngà:Thúc đẩy tiếp cận tài chính tại Việt Nam tập 1.-H.:Nxb Lao động xã hội, 2017.-Tr295-tr.313 Tác giả: Nguyễn Thị Ngà: Giảng viên Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Generic placeholder image
Hướng đi chiến lược trong đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên/Ths. Trần Bùi Quốc Tuệ
Hướng đi chiến lược trong đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên/Ths. Trần Bùi Quốc Tuệ.-Kỷ yếu tọa đàm khoa học phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại các Phân viện.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.7-tr.14.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học viện Ngân...
Generic placeholder image
Thực trạng tổ chức đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên/Ths. Trần Thanh Long
Thực trạng tổ chức đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên/Ths. Trần Thanh Long.-Kỷ yếu tọa đàm khoa học phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại các Phân viện.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.63-tr.69.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học viện Ngân hàng Tác...
Generic placeholder image
Thúc đẩy phát triển các chương trình đào tạo tài chính vi mô đáp ứng nhu cầu xã hội tại Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên/Ths. Đinh Thị Mỹ Hạnh
Thúc đẩy phát triển các chương trình đào tạo tài chính vi mô đáp ứng nhu cầu xã hội tại Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên/Ths. Đinh Thị Mỹ Hạnh.-Kỷ yếu tọa đàm khoa học phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại các Phân viện.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.52-tr.62.-Đầu trang tên sách ghi Ngân...
Generic placeholder image
Một số giải pháp thúc đẩy đào tạo tài chính vi mô tại quỹ tín dụng nhân dân/Ths.Nguyễn Thị Mỹ Dung; Ths Đào Tuấn Khanh
Một số giải pháp thúc đẩy đào tạo tài chính vi mô tại quỹ tín dụng nhân dân/Ths.Nguyễn Thị Mỹ Dung; Ths Đào Tuấn Khanh .-Kỷ yếu tọa đàm khoa học phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại các Phân viện.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.52-tr.62.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học viện Ngân...
Generic placeholder image
Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên/Ths.Trần Thị Dung Linh; Ths Đặng Vũ Khánh Vân
Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên/Ths.Trần Thị Dung Linh; Ths Đặng Vũ Khánh Vân .-Kỷ yếu tọa đàm khoa học phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại các Phân viện.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.70-tr.74.-Đầu trang tên...
Generic placeholder image
Tiềm năng phát triển các chương trình đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên/Ths.Trịnh Thị Lạc
Tiềm năng phát triển các chương trình đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên/Ths.Trịnh Thị Lạc.-Kỷ yếu tọa đàm khoa học phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại các Phân viện.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.132-tr.143.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học...
Generic placeholder image
Chính thức hóa tài chính vi mô nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của người nghèo
Chính thức hóa tài chính vi mô nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của người nghèo Chính thức hóa tài chính vi mô nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của người nghèo/Đinh Thị Mỹ Hạnh: Ths, Nguyễn Thị Ngà.- Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 11/2017.- H.: Hiệp hội Ngân hàng, 2017.- Tr20-24. Tác giả: - Đinh Thị Mỹ Hạnh: Ths - Giảng viên Khoa Kế...
Generic placeholder image
Nâng cao hiệu quả cho vay người nghèo thông qua các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam
âng cao hiệu quả cho vay người nghèo thông qua các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam/Trần Thanh Long: Th.s.- Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 158 tháng 7/2015.- H.: Học Viện Ngân hàng, 2015.- Tr33-40. Tác giả: - Trần Thanh Long: Th.s - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. Xem...
Generic placeholder image
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tạo nguồn của các tổ chức hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tạo nguồn của các tổ chức hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam/Ths Võ Thị Hoàng Nhi; Nguyễn Trung Thành.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .-số 14 tháng 7/2016.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2015.-Tr28-30;36. Tác giả: - Võ Thị Hoàng Nhi: Th.s - Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng -...
Generic placeholder image
Tài chính vi mô phá vỡ vòng xoáy đói nghèo
Tài chính vi mô phá vỡ vòng xoáy đói nghèo/Ths Đinh Thị Mỹ Hạnh; Nguyễn Thị Ngà.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .-số 19 tháng 10/2016.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2016.-Tr27-31. Tác giả: - Đinh Thị Mỹ Hạnh: Th.s - Giảng viên Khoa Kế toán kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. - Nguyễn Thị Ngà - Giảng...
Generic placeholder image
Tài chính vi mô - giải pháp góp phần xóa đói giảm nghèo tài Việt Nam
Tài chính vi mô - giải pháp góp phần xóa đói giảm nghèo tài Việt Nam/Nguyễn Phan Yến Phương.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .-số 24 tháng 12/2015.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2015.-Tr28-31. Tác giả: - Nguyễn Phan Yến Phương - Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. Xem toàn văn
Generic placeholder image
Giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo giữa Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên và các tổ chức cung ứng tài chính vi mô tại Việt Nam
Ths Trần Bùi Quốc Tuệ; TS Trần Thanh Long: Kết nối nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia.-H.: Lao Động Xã hội, 2020.-Tr.456-tr.463 Đầu trang tên sách ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học viện Ngân hàng.