KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN PHÚ YÊN ĐÁP ỨNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG THỜI KỲ 4.0

Thứ sáu, Ngày 18 tháng 02 năm 2022 01:51 PM

Với chương trình đào tạo sinh viên toàn diện, chuyên ngành Ngân hàng tại Học viện ngân hàng- Phân viện Phú Yên cung cấp cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, tiền tệ, tín dụng, phân tích dữ liệu trong tài chính- ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng, kế toán, thuế, bảo hiểm… trong ngân hàng và doanh nghiệp. Đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của các ngân hàng, doanh nghiệp trước thềm công nghệ 4.0, Học viện Ngân hàng đã xây dựng khung chương trình đào tạo ngành ngân hàng mới, được áp dụng từ khóa K24 Đại học chính quy. Học viện ngân hàng được đánh giá là đại học đầu tiên đưa môn học năng lực số ứng dụng vào giảng dạy nhằm nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho sinh viên. Khung chương trình đào tạo đảm bảo khối lượng kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành theo yêu cầu Bộ Giáo dục. Điểm nổi bật trong khung chương trình đào tạo mới này là cung cấp cho sinh viên ngành ngân hàng những kiến thức về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, ngân hàng số…Đây là những kỹ năng vô cùng cần thiết đối với nguồn nhân lực ngành ngân hàng thời kỳ công nghệ 4.0.

Sinh viên ngành ngân hàng tốt nghiệp ra trường có đủ năng lực và kỹ năng làm việc tại các tổ chức:

- Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán;

- Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân hàng: Ngân hàng nhà nước;

- Các loại hình doanh nghiệp;

- Cục thuế, cục hải quan, kho bạc nhà nước;

- Công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ tín dụng;

- Công ty kiểm toán, quỹ đầu tư,..

 

Tag: ,