Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thời kỳ 4.0

Thứ sáu, Ngày 18 tháng 02 năm 2022 01:51 PM

   Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực ngành Ngân hàng phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà tuyển dụng, Học viện Ngân hàng áp dụng hệ thống khung chương trình đào tạo mới cho hệ đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Ngân hàng kể từ K24. Khung chương trình Đào tạo với các môn học được xây dựng, giảng dạy, đánh giá, nhằm giúp người học đạt được các mục tiêu và chuẩn đầu ra xác định. Đây cũng là xu hướng đào tạo đã chứng minh được tính ưu việt trên toàn thế giới.

   Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính Ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng) được thiết kế tuân thủ các yêu cầu mục tiêu, nội dung và điều kiện thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học, khung năng lực quốc gia và các hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, chương trình đã thực hiện đối sánh với các chương trình đào tạo cùng ngành của các trường đại học trên thế giới, cập nhật theo định hướng của ngành Ngân hàng Việt Nam và toàn cầu.

   Khung chương trình đào tạo hiện nay đang thực hiện tại Học viện ngân hàng - Phân viện Phú Yên là khung chương trình thống nhất trong hệ thống đào tao của Học viện Ngân hàng, cung cấp cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, tiền tệ, tín dụng, phân tích dữ liệu trong tài chính- ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng, kế toán, thuế, bảo hiểm… trong ngân hàng và doanh nghiệp. Đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của các ngân hàng, doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Học viện Ngân hàng đã đưa và giảng dạy các học phần nhằm nâng cao năng lực số ứng dụng cho sinh viên. Điểm nổi bật trong khung chương trình đào tạo mới này là cung cấp cho sinh viên ngành ngân hàng những kiến thức về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, ngân hàng số…Đây là những kỹ năng vô cùng cần thiết đối với nguồn nhân lực ngành ngân hàng thời kỳ công nghệ 4.0.

   Theo tiến trình học tập trong 4 năm, khung chương trình đào tạo được thiết kế gồm 3 nhóm kiến thức (giáo dục đại cương; kiến thức cơ sở ngành; kiến thức chuyên ngành), sinh viên không những được trang bị những kiến thức từ nền tảng cơ sở đến chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng mà còn được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết nhằm đảm bảo cho sinh viên có cơ hội phát triển toàn diện, trở thành cá thể nổi trội khi hòa nhập vào môi trường làm việc đầy năng động và giàu tính cạnh tranh như hiện nay.

 

Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng:

 

 

Tag: ,