Khung chương trình đào tạo ngành Kế toán tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thời kỳ 4.0.

Thứ năm, Ngày 17 tháng 02 năm 2022 04:38 PM

Khung chương trình đào tạo ngành Kế toán đảm bảo khối lượng kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành theo yêu cầu Bộ Giáo dục. Một điểm sáng trong chương trình đào tạo mới từ khóa K24 (từ năm 2021), sinh viên được tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – một trong những yêu cầu của nhiều trường đại học top trên thế giới. Đội ngũ giảng viên giỏi trong chuyên môn, tâm huyết với nghề, phương pháp giảng dạy hiện đại, trực quan gắn với thực tế đương đại giúp sinh viên cải thiện kỹ năng mềm, vững vàng trong chuyên môn.

 

Trong khung chương trình đào tạo có những môn học như Năng lực số ứng dụng, Giao tiếp trong kinh doanh, Tổ chức công tác kế toán trong môi trường công nghệ,… giúp sinh viên kế toán dễ dàng đáp ứng đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực kế toán.

 

Sinh viên theo học ngành kế toán sau khi tốt nghiệp sẽ được:

- Có kiến thức toàn diện trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;

- Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu cũng như ứng dụng khoa học công nghệ trong nghề nghiệp;

- Khả năng sáng tạo và thích nghi nhanh với môi trường làm việc;

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cũng như khả năng học tập suốt đời.

 

Tag: ,