KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN PHÚ YÊN ĐÁP ỨNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG THỜI KỲ 4.0.

Thứ năm, Ngày 17 tháng 02 năm 2022 04:38 PM

 Nhu cầu về nguồn  nhân lực chất lượng cao trong ngành kế toán không ngừng tăng lên đặc biệt trong giai đoạn công nghệ 4.0 như hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao các công ty cũng như xu hướng phát triển ngành kế toán trên thế giới: làm việc mọi lúc mọi nơi trên toàn cầu nhờ khoa học công nghệ 4.0, Học viện Ngân hàng đã xây dựng khung chương trình đào tạo ngành kế toán mới, được áp dụng từ khóa K24 Đại học chính quy. Học viện ngân hàng được đánh giá là đại học đầu tiên đưa năng lực số vào giảng dạy nhằm nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho sinh viên, Khung chương trình đào tạo đảm bảo khối lượng kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành theo yêu cầu Bộ Giáo dục. Một điểm sáng trong chương trình đào tạo mới, sinh viên còn được tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – một trong những yêu cầu của nhiều trường đại học top trên thế giới đối với sinh viên. Với khung chương trình đạo tạo, thầy cô giỏi trong chuyên môn, tâm huyết với nghề, phương pháp giảng dạy hiện đại trực quan gắn với thực tế đương đại giúp sinh viên có khả năng học tập suốt đời, vững vàng trong chuyên môn khi đi làm.

 Các môn học chuyên ngành đảm bảo sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ năng lực về kỹ năng làm việc cũng như chuyên môn làm tốt các vị trí:

-          Kế toán viên, Kiểm soát viên nội bộ tại các loại hình doanh nghiệp.

-          Chuyên viên tài chính, Thanh tra tài chính.

-          Giao dịch viên, Kế toán viên, Chuyên viên phân tích, Kiểm soát viên, Kiểm toán nội bộ ngân hàng và tổ chức tài chính.

-          Giảng viên, Nghiên cứu viên về kế toán.

 Sinh viên ngành Kế toán có thể làm tại: Doanh nghiệp, Công ty dịch vụ kế toán, Các bộ, ngành, đơn vị hành chính sự nghiệp, Ngân hàng, Tổ chức tài chính.

  

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ NGÀNH KẾ TOÁN

 

Tag: ,