Cập nhật thêm về cơ hội nghề nghiệp ngành Kế toán

Thứ ba, Ngày 21 tháng 11 năm 2023 09:39 AM

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN

Ngành học Kế toán cung cấp kiến thức chuyên sâu theo các quy định Việt Nam và thông lệ quốc tế, kiến thức quản trị doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng thông tin kế toán và các kiến thức bổ trợ liên quan đến kinh tế, quản trị, tài chính và thuế để người học có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, ở nhiều loại hình tổ chức trong xã hội.

Hiệ nay, chương trình đào tạo ngành này được thiết kế cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ; giữa lý thuyết và thực tiễn để giúp người học sau khi tốt nghiệp trở thành nhân lực kế toán có chất lượng cao, được bồi dưỡng toàn diện năng lực giao tiếp trong môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh, năng lực tư duy phản biện, năng lực xây dựng chiến lược, quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh liên quan đến hoạt động kế toán ở tầm vi mô.

Mục tiêu cốt lõi của chương trình đào tạo là truyền thụ niềm đam mê để người học tiếp tục học tập, nghiên cứu trong nghề nghiệp kế toán, có ý thức tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, có năng lực phát triển nghề nghiệp trong nước, hoặc khu vực Châu Á trong tiến trình Việt Nam hội nhập lao động quốc tế.

Công việc cụ thể của một kế toán viên:

- Lập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến các giao dịch tài chính phát sinh hằng ngày tại đơn vị: Hóa đơn bán hàng, Phiếu xuất – nhập kho,…

- Nhận định, đưa ra phân tích về tình hình tài chính, nguồn ngân sách, doanh thu của công ty, doanh nghiệp.

- Tiến hành lưu trữ và kiểm tra hồ sơ kế toán.

- Quản lý tiền mặt cất giữ tại đơn vị và các khoản tiền trong tài khoản ngân hàng.

- Xử lý dữ liệu kế toán, lập các báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị để cung cấp thông tin cho nhà quản lý như: Báo cáo tài chính, Báo cáo doanh thu, Báo cáo về chi phí sản xuất,…

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kế toán:

Kế toán là một trong những bộ phận làm việc không thể thiếu ở các công ty, các đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức nghề nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau:

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp

- Ngân hàng và tổ chức tín dụng

- Công ty kiểm toán độc lập, Công ty dịch vụ kế toán, các cơ quan kiểm toán nhà nước

- Cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán

- Viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo về kế toán, kiểm toán.

- Giảng viên giảng dạy ngành kế toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Các tổ chức phi lợi nhuận

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí sau:

- Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính.

- Nhân viên môi giới chứng khoán

- Nhân viên quản lý dự án

- Nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ.

- Kế toán trưởng

- Trưởng phòng Kế toán

- Quản lý tài chính

- Nghiên cứu, Giảng viên

- Thanh tra kinh tế…

Tag: ,