Khoa Kế toán - Kiểm toán

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 10:24 AM

SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢNG DẠY BỞI CÁC GIẢNG VIÊN TRONG TOÀN HỆ THỐNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG.

 

CÁC GIẢNG VIÊN TẠI PHÂN VIỆN PHÚ YÊN:

 

01. 

 

Họ và Tên: ThS. Nguyễn Thị Phúc Hậu

Chức vụ: Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ 

Môn giảng dạy: Nguyên lý Kế toán, Kế toán quốc tế

Điện thoại: 0944.453.750

Email: hautp@hvnh.edu.vn

Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

 

02.

 

Họ và Tên: Th.S Hoàng Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc Phân viện

Trình độ: Thạc sĩ 

Môn giảng dạy: Kế toán Ngân hàng, Lý thuyết Kế toán, Nghiệp vụ Kiểm soát - Kiểm toán nội bộ QTDND, Kiểm toán căn bản.

Điện thoại:0905.170.927

Email: tuanhv@hvnh.edu.vn

Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

 

 

03.

 

Họ và Tên: ThS. Lê Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Phó khoa

Trình độ: Thạc sĩ 

Môn giảng dạy: Kế toán Tài chính, Kế toán công, Thực hành kế toán máy.

Điện thoại:0905.257.595

Email: huyenltt@hvnh.edu.vn

Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

 

04.

 

Họ và Tên: ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ 

Môn giảng dạy: Nguyên lý thống kê kinh tế, Thống kê doanh nghiệp, Hệ thống thông tin kế toán

Điện thoại: 0917.983.133

Email: hanhdtm.py@hvnh.edu.vn

Lý lịch khoa học (Click để xem) 

 

 

05.

 

Họ và Tên: ThS. Vũ Thị Khánh Minh

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ 

Môn giảng dạy: Kế toán thuế, Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, Nguyên lý thống kê kinh tế

Điện thoại: 0917.983.133

Email: hanhdtm.py@hvnh.edu.vn

Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

06.

 

Họ và Tên: ThS. Huỳnh Thu Minh Thư

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ 

Môn giảng dạy: Kế toán tài chính I, Kế toán quản trị, Tổ chức công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

Điện thoại: 0903.429.423

Email: thuhtm.py@hvnh.edu.vn

Lý lịch khoa học (Click để xem) 

 

07.

 

Họ và Tên: ThS. Trần Vũ Thùy Nga

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ 

Môn giảng dạy: Kế toán tài chính I, Nguyên lý Kế toán, Kế toán quản trị.

Điện thoại: 0935.455.657

Email: ngavt.py@hvnh.edu.vn

Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

08.

 

Họ và Tên: ThS. Nguyễn Võ Tuyết Trinh

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ 

Môn giảng dạy: Kế toán tài chính I, Kế toán tài chính III, Kiểm toán căn bản.

Điện thoại: 0913.455.354

Email: trinhvnt.py@hvnh.edu.vn

Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

CÁC GIẢNG VIÊN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:

+ Đội ngũ giảng viên Bộ môn Kế toán - Tài chính: https://bit.ly/3RoT6nU

+ Đội ngũ giảng viên Bộ môn Kế toán Quản trị: https://bit.ly/4abosXx

+ Đội ngũ giảng viên Bộ môn Kiểm toán: https://bit.ly/4aeteTZ

+ Đội ngũ giảng viên Bộ môn Lý thuyết kế toán: https://bit.ly/3TjY7R4

+ Đội ngũ giảng viên Thống kê doanh nghiệp: https://bit.ly/3TjsVRX

Tag: ,