Giới Thiệu

Generic placeholder image
Lịch sử hình thành
Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên được hình thành và phát triển trên cơ sở là Trường Trung học Ngân hàng 2 Trung ương (THNH2TW). Ngày 16/12/1976, Tổng Giám đốc NHNN Việt Nam (nay là thống đốc NHNN Việt Nam) đã ký quyết định số 1230/NH-QĐ về việc thành lập Trường THNH2TW với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ Trung cấp Ngân...
Generic placeholder image
Kế hoạch và chiến lược
1. Sứ mệnh:Học viện Ngân hàng cung cấp cho ngành Ngân hàng và xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng, dịch vụ tư vấn và hoạt động phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh - quản lý, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Học viện Ngân hàng tiên phong xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến,...
Generic placeholder image
Ban giám đốc
ThS. TRẦN BÙI QUỐC TUỆ Bí thư Đảng ủy Giám đốc...