Chuẩn đầu ra và đề cương chi tiết từ Khóa 24

Generic placeholder image
Khoa Ngân hàng.
Hệ thống môn học: 1. Tài chính Tiền tệ https://bit.ly/3JL339r...
Generic placeholder image
Khoa Tài chính.
Hệ thống môn học: 1. Thị trường chứng khoán: https://bit.ly/3hMIn6r...