Hội Sinh Viên

Thứ năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2019 03:16 PM

DANH SÁCH BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN PHÂN VIỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2018-2021

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Bùi Thị Hồng Chinh Chủ tịch Hội Sinh viên Phân viện
2 Nguyễn Thị Ngà Phó chủ tịch Hội Sinh viên Phân viện
3 Nguyễn Thị Đài Trang Phó chủ tịch Hội Sinh viên Phân viện
4 Phạm Ngọc Huyền Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Phân viện
5 Nguyễn Tuấn Long Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Phân viện

 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN PHÂN VIỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2018-2021

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Bùi Thị Hồng Chinh Chủ tịch Hội Sinh viên Phân viện
2 Nguyễn Thị Ngà Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Phân viện
3 Nguyễn Thị Đài Trang Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Phân viện
4 Phạm Ngọc Huyền Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Phân viện
5 Nguyễn Tuấn Long Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Phân viện
6 Huỳnh Thị Đức Tâm Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện
7 Nguyễn Thu Hằng Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện
8 Huỳnh Ngọc Minh Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện
9 Phan Vi Hiền Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện
10 Lưu Hiền Thanh Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện
11 Đinh Thị Thúy Hiền Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện
12 Đặng Huyền Trân Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện
13 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện
14 Hoàng Đức Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện
15 Trần Thị Kiều Hoanh Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện
16 Ngọc Vi Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện
17 Nguyễn Xuân Hòa Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Phân viện

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HỘI SINH VIÊN PHÂN VIỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2018-2021

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
3 Nguyễn Thị Đài Trang Trưởng Ban kiểm tra Hội Sinh viên Phân viện
4 Đặng Huyền Trân  Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Phân viện
5 Huỳnh Ngọc Minh Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Phân viện

 
Group Facebook của các Câu lạc bộ - Đội – Nhóm:

Tag: ,