Đảng bộ

Thứ năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2019 03:11 PM

I. BCH Đảng bộ HVNH-PVPY Khóa XXI, NK 2020-2025
          1. Trần Bùi Quốc Tuệ: Bí thư Đảng ủy
          2. Trần Thanh Long: Phó Bí thư Đảng ủy
          3. Lương Nhân Thiên: Ủy viên Ban thường vụ
          4. Hoàng Văn Tuấn : Ủy viên BCH
          5. Trần Thị Dung Linh : Ủy viên BCH
          6. Nguyễn Thị Phúc Hậu : Ủy viên BCH
          7. Nguyễn Thị Đông : Ủy viên BCH
          8. Trần Bình Phương : Ủy viên BCH
II. ỦY BAN KIỂM TRA
          1. Trần Thanh Long: Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
          2. Trần Thị Dung Linh: Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
          3. Trương Quốc Bảo: Ủy viên
III. Các chi bộ trực thuộc:
          1. Chi bộ Hành chính Tổ chức:
          - Lương Nhân Thiên: Bí thư chi bộ
          - Đào Duy Tiên: Phó Bí thư chi bộ
          - Nguyễn Quỳnh Giang: Chi ủy viên
           2. Chi bộ Các Khoa:
         - Trần Thị Dung Linh: Bí thư chi bộ
          - Nguyễn Phúc Hậu: Phó Bí thư chi bộ
          - Nguyễn Thị Mỹ Dung: Ủy viên
          3. Chi bộ Các bộ môn:
          - Ngô Văn Chánh: Bí thư chi bộ
          - Lê Thị Thanh Hoa: Phó Bí thư chi bộ
          - Phan Văn Hiền: Chi ủy viên
          4. Chi bộ Quản lý – Đào tạo:
          - Nguyễn Thị Hiển: Bí thư chi bộ
          - Trần Thanh Long: Phó Bí thư chi bộ
          - Chu Thị Hà Vinh: Chi ủy viên

Tag: ,