Giới thiệu ngành Tài chính Ngân hàng

Generic placeholder image
Giới thiệu ngành Tài chính Ngân hàng
Giới thiệu ngành Tài chính Ngân hàng Tài chính Ngân hàng là ngành khá rộng, liên quan đến toàn bộ hoạt động vận hành của hệ thống tài chính và lưu thông tiền tệ. Hiện nay, HVNH-Phân viện Phú Yên đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng theo 04 hướng chuyên sâu: Quản lý tín dụng, Quản...
Generic placeholder image
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN PHÚ YÊN ĐÁP ỨNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG THỜI KỲ 4.0
Với chương trình đào tạo sinh viên toàn diện, chuyên ngành Ngân hàng tại Học viện ngân hàng- Phân viện Phú Yên cung cấp cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, tiền tệ, tín dụng, phân tích dữ liệu trong tài chính- ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng, kế toán, thuế,...
Generic placeholder image
THU NHẬP NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID
Làn sóng đại dịch lần thứ 4 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều phương diện kinh tế và xã hội. Nhiều ngành nghề/doanh nghiệp/tổ chức và người lao động gặp khó khăn. Tuy nhiên, trên thực tế, lao động và thu nhập ngành Tài chính ngân hàng chịu tác động ít hơn so với nhiều ngành nghề khác. Dưới đây là một số thông tin về tác động của đại dịch...