Chuẩn đầu ra và đề cương chi tiết Khóa 22,23

Generic placeholder image
Khoa Ngân hàng
Hệ thống môn học: 1. Tài chính Tiền tệ 2. Kiểm soát - Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại:...
Generic placeholder image
Khoa Tài chính
Hệ thống môn học: 1. Thị trường chứng khoán: 2. Phân tích Tài chính doanh nghiệp:...