Các Tổ chức Đoàn thể

Generic placeholder image
Đảng bộ
I. BCH Đảng bộ HVNH-PVPY Khóa XXI, NK 2020-2025 1. Trần Bùi Quốc Tuệ: Bí thư Đảng ủy 2. Trần Thanh Long: Phó Bí thư Đảng ủy...
Generic placeholder image
Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
[GIỚI THIỆU] Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên (Đoàn Phân viện) là cơ sở Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Tỉnh Đoàn Phú Yên; Đoàn Phân viện được công nhận là cơ sở đoàn vững mạnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Với sự phát triển về mọi mặt, năm 2004, Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng (HVNH)...
Generic placeholder image
Hội Sinh Viên
BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN PHÂN VIỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020-2023 HỌ TÊN...