Lịch sử hình thành

Thứ năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2019 01:09 PM

Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên được hình thành và phát triển trên cơ sở là Trường Trung học Ngân hàng 2 Trung ương (THNH2TW).

Ngày 16/12/1976, Tổng Giám đốc NHNN Việt Nam (nay là thống đốc NHNN Việt Nam) đã ký quyết định số 1230/NH-QĐ về việc thành lập Trường THNH2TW với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ Trung cấp Ngân hàng cho địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Năm 1986, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của ngành ngân hàng, công tác đào tạo của ngành cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp. Ngày 23/3/1993, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 112/TTg về việc thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng (TTĐT&NCKHNH) trên cơ sở tổ chức lại 02 Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng, Viện Nghiên cứu tiền tệ - tín dụng và 04 trường Trung học Ngân hàng, trong đó trường THNH2TW trở thành Chi nhánh TTĐT&NCKHNH Phú Yên với nhiệm vụ được giao là đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng, tổ chức NCKH và công nghệ về Ngân hàng để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Ngân hàng trong nền kinh tế.

Đến năm 1996, khi đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và có những yêu cầu mới về nguồn nhân lực. Trước tình hình chung và trước khó khăn của ngành Ngân hàng và mô hình TTĐT&NCKHNH nói riêng, ngày 09/02/1998 Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 30/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Ngân hàng trên cơ sở tổ chức lại TTĐT&NCKHNH. Theo đó, Học viện Ngân hàng có trụ sở chính tại Hà Nội và 04 Phân viện ở Hà Tây, Bắc Ninh, Phú Yên, Tp. Hồ Chí Minh. Trong đó Chi nhánh TTĐT&NCKHNH Phú Yên trở thành Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên.

Kể từ khi được thành lập, các bậc đào tạo của nhà trường cũng dần được mở rộng từ đào tạo trung học, liên thông cao đẳng đến cao đẳng chính quy, liên thông đại học, đại học chính quy và đào tạo sau đại học. Đến nay Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên đảm nhận việc đào tạo bậc đại học là chủ yếu với các chuyên ngành: Ngân hàng, Tài chính, Kế toán.

Để phục vụ cho công tác giảng dạy hệ thống cơ sở vật chất của trường cũng luôn được quan tâm đầu tư, bao gồm: Hệ thống giảng đường, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, sân bóng,… tạo nên một môi trường học tập, rèn luyện thuận tiện và thân thiện cho người học.

Các giảng viên của Phân viện đã cố gắng tự đào tạo, tham gia các khóa đào chuyên môn, ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy các khóa đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước. Sự nỗ lực này đã giúp Phân viện Phú Yên có được đội ngũ giảng viên mạnh về chuyên môn và kỹ năng, tâm huyết và yêu nghề với 100% có trình độ sau đại học (trong đó có 3 tiến sỹ, 7 nghiên cứu sinh, 40 thạc sỹ).

Với bề bày lịch sử và những kết quả đạt được, Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên đã và đang vững bước phát triển về mọi mặt. Nhà trường đã nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Ba (1996), Huân chương Lao động hạng Nhì (2006) cho tập thể CBGV Phân viện Phú Yên; Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân (2006), Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân (2011); 06 bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho tập thể và các cá nhân. Ngoài ra, được Thống đốc NHNN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tag: ,