Văn bản nội bộ

Thứ năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2019 03:39 PM

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
  12/NQ-HĐHV 10/3/2023

Nghị quyết về phương hướng công tác tuyển sinh năm 2023

 
1
2216/QĐ-HVNH
24/9/2021

Quyết định Ban hành hướng dẫn quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Ngân hàng.

Hướng dẫn quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Ngân hàng 

 
2 119/QĐ-HVNH 19/02/2019 Về việc ban hành "Quy định liêm chính học thuật của Học viện Ngân hàng"  
3 số 281/QĐ-PVPY 21/10/2018 Quy chế công tác cố vấn học tập tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên  
4 số: 335/QĐ-HVNH 06/08/2017 Hướng dẫn Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với đào tạo đại học và cao đẳng chính quy tại Học viện Ngân hàng  
5 246/QĐ-PVPY 30/07/2017 Quy định về văn hóa học đường đối với sinh viên tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên  
6 . 21/03/2017 Tài liệu phổ biến tại phòng thi  
7 14/HV-QLNH 21/02/2017 Quyết định về việc quy định mức xét, cấp Học bổng Khuyến khích Học tập Năm học 2016-2017  
8 96/QĐ-HV-LNH 15/11/2015 Quyết định Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy tại Học viện Ngân hàng.  
9 54/HV-ĐT 11/08/2013 Hướng dẫn thực hiện quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Có chỉnh sửa và bổ sung)  
10 54 /HV-ĐT 11/08/2013 Hướng dẫn thực hiện quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Có chỉnh sửa, bổ sung)  
11 57/2012/TT-BGDĐT 26/12/2012 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui...  
12 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 14/08/2007 Quyết định Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”  
Tag: ,