Tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027 & Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm, Ngày 23 tháng 03 năm 2023 04:38 PM

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-ĐTN, ngày 21/02/2023 của BCH Đoàn Phân viện về Tháng Thanh niên năm 2023, ngày 15/03/2023, tại Hội trường 176, Đoàn Phân viện phối hợp với Bộ môn Kinh tế - Chính trị tổ chức buổi học tập gồm 2 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 do ThS. Tô Quốc Thái trình bày.

+ Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 do ThS. Trần Thị Kim Thanh trình bày.

Trong thời gian hơn 2 tiếng diễn ra, với sự tham gia nhiệt tình và hào hứng của hơn 95% đoàn viên tại Phân viện, buổi học tập đã giúp:

-         Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Phú Yên lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

-          Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người.

Buổi học tập kết thúc tốt đẹp lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

 Description: C:\Users\Admin\Desktop\1.jpg

Chuyên đề 1: Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 do ThS. Tô Quốc Thái trình bày.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\z4183902609853_e4b16858f870f07a3aaf8882d09d9b1b.jpg

Tổ chức trò chơi làm nóng không khí trước buổi học

Description: C:\Users\Admin\Desktop\z4183582071643_2c3a17921b43bf68658a1fac3e09fe76.jpg

Thầy Tô Quốc Thái đang giao lưu với sinh viên về trải nghiệm khởi nghiệp của bản thân

Description: C:\Users\Admin\Desktop\2.jpg

Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 do ThS. Trần Thị Kim Thanh trình bày.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\z4183582072908_a4ef8aff0ec31178d5a3005bed325138.jpg

Sinh viên đang kể cách ứng dụng các câu chuyện của Hồ Chí Minh trong văn hóa ứng xử hàng ngày.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\z4183582076582_03e1408737487b5f9b2e2330b6cad8f7.jpg

Sinh viên đang kể cách ứng dụng các câu chuyện của Hồ Chí Minh trong văn hóa ứng xử hàng ngày.

Tag: ,