HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP PHÂN VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thứ bảy, Ngày 8 tháng 06 năm 2024 10:15 AM

    Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, kinh tế số ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của các quốc gia. Trước xu thế đó, Phú Yên xác định phát triển kinh tế số và xã hội số là nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình chuyển đổi số. Thời gian qua, Tỉnh đã và đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển kinh tế số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới như UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 15/11/2023 về “Phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Phú Yên đến năm 2025”. Tuy nhiên, hiện tỉnh Phú Yên đang đối mặt với một số vấn đề khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế số như:  ứng dụng công nghệ thông tin ở mức trung bình thấp so với cả nước; cơ sở dữ liệu nhỏ; kết nối liên thông chưa đầy đủ, chưa đồng bộ giữa các hệ thống thông tin; doanh nghiệp công nghệ số ít, quy mô nhỏ và hoạt động chuyển đổi số còn chậm.

    Nhằm nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế số tại Phú Yên; đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội và nguồn lực của địa phương; tạo ra diễn đàn trao đổi và xây dựng các ý kiến đóng góp cho các vấn đề mang tính thời sự về phát triển kinh tế số tại Phú Yên. Vào lúc 14h ngày 07/06/2024, Học Viện Ngân Hàng – Phân viện Phú Yên (HVNH – PVPY) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

    Tham dự Hội thảo gồm có:

- TS. Trần Thanh Long – Phó bí thư Đảng uy, Phó Giám đốc HVNH – PVPY – Chủ trì Hội thảo

- Cùng các tác giả bài viết đăng Kỷ yếu trong và ngoài HVNH – PVPY;  cán bộ giảng viên trong Phân viện quan tâm.

Toàn cảnh Hội thảo

    Sau phần phát biểu khai mạc Hội thảo của TS. Trần Thanh Long là phần trình bày các bài tham luận đến từ các nhà khoa học. Cụ thể:

    Tham luận 1: “Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Yên” do ThS. Nguyễn Thị Phúc Hậu – Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán HVNH – PVPY trình bày.

 

    Bài tham luận cho thấy rằng, thời gian qua, tuy Sở Công thương tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất trong việc xây dựng website để quảng bá, tiếp thị, bán hàng lên sàn TMĐT nhưng vẫn chưa thật sự phát triển. Vì vậy, để TMĐT phát triển hơn nữa trong thời gian tới, cần có sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Phú Yên trong phát triển TMĐT, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng giải pháp công nghệ số, xây dựng website TMĐT, tham gia sàn TMĐT. Về phía các doanh nghiệp cần có tư duy đúng đắn, xác định mục tiêu cần đạt để đầu tư vào các mô hình kinh doanh và giải pháp TMĐT phù hợp.

    Tham luận 2: Ứng dụng chat GPT trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tỉnh Phú Yến do ThS. Vũ Thị Huế – Giảng viên Khoa Tài chính HVNH – PVPY trình bày.

 

    Bài trình bày đã chia sẻ về chat GPT; những ưu điểm của chat GPT; cách sử dụng chat GPT trong doanh nghiệp và một số mẫu câu doanh nghiệp Phú Yên tương tác với chat GPT hiệu quả.

    Tham luận 3: Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên góc nhìn từ kết quả khảo sát” do Ths. Trịnh Thị Lạc – Giảng viên Khoa Ngân hàng HVNH – PVPY trình bày.

 

    Trên cơ sở điều tra, khảo sát từ lãnh đạo của các doanh nghiệp, bài tham luận đã đưa ra những phân tích về thực trạng chuyển đổi số (CĐS) tại các doanh nghiệp (DN)  hiện nay tại tỉnh Phú Yên như mức độ CĐS, hiểu biết về CĐS, mức độ ứng dụng công nghệ số tại DN, sự hỗ trợ từ chính phủ,… Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những giải pháp dành cho các DN, các cơ sở đào tạo, chính quyền địa phương nhằm góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi số tại các DN ở Phú Yên hiện nay.

    Tham luận 4: Nhân tố tác động đến ý định sử dụng phương thức thanh toán bằng mã QR của người dân ở tỉnh Phú Yên” do Ths. Nguyễn Võ Tuyết trinh – Giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán HVNH – PVPY trình bày.

 

    Tham luận đã: (i) Làm rõ cơ sở lý thuyết được sử dụng để xây dựng mô hình nghiên cứu; (ii) Tập trung phân tích, trình bày kết quả nghiên cứu dựa trên phiếu khảo sát, sau đó  phân tích và kiểm định dữ liệu thu được bằng phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), kiểm định mô hình hồi quy đa biến thông qua phần mềm SPSS; và (iii) Dựa trên kết quả đó, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị.

    Sau mỗi phần trình bày các tham luận là phần trao đổi, thảo luận rất sôi nổi với nhiều chia sẻ, đóng góp từ các nhà khoa học tham gia hội thảo.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tag: ,