CHƯƠNG TRÌNH “S-RACE ONLINE 2024”

Thứ bảy, Ngày 8 tháng 06 năm 2024 10:01 AM

Nhằm từng bước nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục thể chất và phát động, hình thành phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho học sinh, sinh viên; hưởng ứng phát động của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên trân trọng thông báo nội dung chương trình S-Race Online 2024.

S-Race Online 2024 là thử thách chạy bộ thông qua ứng dụng di động hưởng ứng giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan phát động. Người tham gia sẽ cài đặt ứng dụng trên các thiết bị di động, sử dụng ứng dụng này khi chạy bộ để được ghi nhận kết quả, chinh phục các thử thách của S-Race Online.

1.Thời gian

2. Quy mô: S-Race Online 2024 gồm 02 thử thách, mỗi thử thách diễn ra trong 30 ngày, diễn ra đồng thời trên 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc.

3. Đối tượng tham dự

– Thử thách 01 “S-Race Family Online” bao gồm: học sinh TH, THCS, THPT; Sinh viên các trường đại học, cao đẳng; gia đình các em học sinh, sinh viên tại 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

– Thử thách 02 “S-Race School Online” bao gồm: học sinh TH, THCS, THPT; Sinh viên các trường đại học, cao đẳng; thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng tại 63 tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Số lượng người tham dự

Thử thách không giới hạn số lượng người tham dự.

5. Nền tảng công nghệ sử dụng

Ứng dụng di động UpRace

6. Nội dung thử thách, cách thức tham gia và thành tích: Theo phụ lục đính kèm

Tag: ,