Tọa đàm “Chuyển đổi số trong lĩnh vực Kế Toán – Kiểm Toán”

Thứ năm, Ngày 9 tháng 11 năm 2023 02:13 PM

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao nhận thức về nghề Kế toán – Kiểm toán trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 cho sinh viên ngành Kế toán. Vào lúc 9h30 ngày 09/11/2023, tại Hội trường cơ quan Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên (HVNH–PVPY), Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề: “Chuyển đổi số trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán”.

Tham dự buổi Toạ đàm có:

- ThS. Hoàng Văn Tuấn – Phó Giám đốc HVNH–PVPY;

- ThS. Nguyễn Quang Thuận – Trưởng Bộ môn Cơ bản;

- Các giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán;

- Cùng các bạn sinh viên các lớp ĐH 23KT, 24KT, 25KT và 26TC-KT.

Toàn cảnh Tọa đàm

Với mục đích trao đổi, chia sẻ vai trò của chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán cũng như những khó khăn khi ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực này; từ đó tìm ra giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán tại Việt Nam hiện nay.

Sau khi Cô Nguyễn Thị Phúc Hậu – Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán phát biểu khai mạc, tại buổi Tọa đàm có 03 tham luận được trình bày:

     - Tham luận 1: “Chuyển đổi số lĩnh vực kế toán trong Doanh nghiệp tại Việt Nam” của ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh – Giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán.

Bài tham luận đã thể hiện xu hướng và lộ trình chuyển đổi số kế toán trong doanh nghiệp hiện nay. Sau đó, bài tham luận tập trung làm rõ thực trạng chuyển đổi số kế toán trong doanh nghiệp trong những năm gần đây. Từ đó, đưa ra một vài kiến nghị  kiến nghị và giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực kế toán trong doanh nghiệp trong thời gian tới.

- Tham luận 2: Chuyển đổi số từ góc nhìn ERP của ThS. Huỳnh Thu Minh Thư – Giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán.

Sau khi giới thiệu một cách tổng quan về các công nghệ sử dụng trong kế toán – kiểm toán, bài tham luận đã tập trung làm rõ hơn về Phần mềm Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp ERP bao gồm làm rõ về khái niệm và lợi ích của hệ thống ERP; về quá trình triển khai áp dụng ERP trên thế giới và tại Việt Nam như thế nào; và cuối cùng đưa một số bài học kinh nghiệm.

- Tham luận 3: Sinh viên với chuyển đổi số ngành kế toán” của bạn sinh viên Nguyễn Thị Thi Hạ – ĐH24KTA.

Bài tham luận đã giới thiệu một số công nghệ số đang và sẽ được áp dụng trong quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán như: phần mềm kế toán, hệ thống ERP, điện toán đám mây và Blockchain… Bên cạnh đó, bài tham luận cũng làm rõ thực trạng chuyển đổi số ngành kế toán hiện nay – góc nhìn từ sinh viên. Qua đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cho sinh viên trong lĩnh vực kế toán.

Sau phần trình bày các tham luận là phần trao đổi, thảo luận rất sôi nổi với nhiều câu hỏi từ các bạn sinh viên, cùng các thành viên tham gia tọa đàm. Đặc biệt, sự kiện nhận được chia sẻ kinh nghiệm một vài vấn đề chuyển đổi số của thầy Nguyễn Quang Thuận – Trưởng Bộ môn Cơ bản. Theo đó, thầy nhấn mạnh yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất bên cạnh yếu tố cơ sở vật chất trong quá trình chuyển đổi số. Và để chuyển đổi số thành công trong lĩnh vực kế toán thì cần phải chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.

Hi vọng sau khi khép lại buổi tọa đàm, các bạn sinh viên lĩnh hội được nhiều kiến thức bổ ích về chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, từ đó hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập đúng đắn để chuẩn bị hành trang vào đời trong thời đại mới.

Tag: ,