SINH VIÊN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN PHÚ YÊN THAM GIA HỌC KỲ TRAO ĐỔI TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG BẮC NINH

Thứ năm, Ngày 23 tháng 03 năm 2023 04:58 PM

Học kỳ trao đổi là chương trình học tập tại một trường đại học khác, hoặc tại các đơn vị có vị trí địa lý khác nhau nhưng của cùng một hệ thống trường. Theo quy định chung, sinh viên được tham gia các học kỳ trao đổi (tối đa 25% tổng số tín chỉ) tại các cơ sở thuộc hệ thống Học viện là trụ sở chính (Hà Nội) và Phân viện Bắc Ninh.

Tháng 2 năm 2023, những sinh viên đầu tiên của Phân viện Ngân hàng Phú Yên tham gia học kỳ trao đổi tại Bắc Ninh. Sinh viên được trải nghiệm và học tập với chương trình đào tạo đồng nhất với Hà Nội và Phú Yên.

Ngoài giờ học, sinh viên còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa sinh động, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, danh lam thắng cảnh của một vùng đất nổi tiếng về những làn điệu dân ca quan họ trữ tình, nghệ thuật tạo hình, tranh dân gian,….

Đây thực sự là cơ hội cho các bạn sinh viên, bên cạnh kiến thức chuyên ngành được đảm bảo mà các bạn còn được mở rộng các mối quan hệ, tiếp thu thêm nhiều hiểu biết về con người, địa danh, văn hóa, lịch sử,…Thông qua đó, sinh viên có thêm tự tin và động lực để bước vào những học kỳ tiếp theo tại Phú Yên cũng như vững bước trong nghề nghiệp phía trước.

Dưới đây là một số hình ảnh của sinh viên Phân viện Phú Yên tham gia vào các hoạt động học tập và ngoại khóa tại Bắc Ninh

 

Tag: ,