QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận danh sách sinh viên viết khóa luận và giảng viên hướng dẫn của Đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thứ tư, Ngày 6 tháng 03 năm 2024 02:08 PM

Ngày 05/03/2024, Giám đốc Học viện Ngân hàng đã ban hành Quyết định v/v công nhận danh sách sinh viên viết khóa luận và giảng viên hướng dẫn của Đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2023-2024 của Học viện Ngân hàng. Danh sách trên có bao gồm danh sách sinh viên HVNH-PVPY được viết khóa luận.

Sinh viên có thể tra cứu thông tin Giáo viên hướng dẫn tại đường link: https://bit.ly/3V52IYn

Link Quyết định: https://bit.ly/3Tp0dij 

Tag: ,