Thông báo

Thông báo

Generic placeholder image
QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận danh sách sinh viên viết khóa luận và giảng viên hướng dẫn của Đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2023-2024
Ngày 05/03/2024, Giám đốc Học viện Ngân hàng đã ban hành Quyết định v/v công nhận danh sách sinh viên viết khóa luận và giảng viên hướng dẫn của Đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2023-2024 của Học viện Ngân hàng. Danh sách trên có bao gồm danh sách sinh viên HVNH-PVPY được viết khóa luận. Sinh viên có thể tra cứu thông tin Giáo...
Generic placeholder image
THÔNG BÁO XÁC NHẬN NHẬP HỌC 2021
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT xác nhận nhập học theo các bước sau: B1. Tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ http://nhaphoc.hvnh.edu.vn (thí sinh tra cứu bằng số CMTND hoặc số CCCD) hoặc http://kqmb.hust.edu.vn/ để biết ngành trúng tuyển nhập học. B2. Nộp hồ sơ theo đường bưu điện về Học viện...
Generic placeholder image
THÔNG BÁO V/v tổ chức Khóa Tập huấn: “Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Nghị định 21/2021/NĐ-CP và hướng dẫn các tình huống pháp lý có liên quan tại QTDND”
Ngày 29/12/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012) nhằm hướng dẫn thi hành quy định có liên quan của BLDS năm 2005 (sau đây gọi là Nghị định 163/2006/NĐ-CP). Trải qua gần 13 năm thi hành, Nghị định này đã góp phần tích cực trong tạo lập, hoàn thiện hành lang pháp...
Generic placeholder image
Triển khai đào tạo trực tuyến trên toàn Học viện kể từ ngày 04/05/2021 đến khi có thông báo mới.
Nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức, người lao động, người học tại Học viện trước những diến biến mới của dịch Covid-19, Giám đốc Học viện thông báo: 1. Triển khai đào tạo trực tuyến trên toàn Học viện kể từ ngày 04/05/2021 đến khi có thông báo mới. 2. Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên Học viện ngân hàng thực hiện...