Tọa đàm “Chuyển đổi số trong lĩnh vực Kế Toán – Kiểm Toán”