Study Tour: Trao tri thức - Nhận yêu thương

Study Tour là chuỗi chương trình được thiết kế theo mô hình học tập trải nghiệm với mong muốn mang đến những trãi nghiệm đa chiều, thú vị và mới mẽ từ đó mở rộng thế giới quan của người tham gia.