DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG 45 NĂM THÀNH LẬP HỌC VIỆN NGÂN HÀNG PHÂN VIỆN PHÚ YÊN

Thứ hai, Ngày 20 tháng 12 năm 2021 02:38 PM

 

STT

Tổ chức, cá nhân

Số tiền

1

Trần Thị Mến – Cựu sinh viên

500.000 đ

2

Lê Lưu Thanh Trâm – Cựu sinh viên Khóa 19

11.000.000 đ

3

Nguyễn Xuân Thọ - Cựu sinh viên Khóa 19

5.000.000 đ

4

Ngân hàng BIDV Phú Yên

10.000.000 đ

5

Tập thể lớp Cao đẳng 1.24

15.000.000 đ

6

Tập thể lớp QTDND K1 năm 2021

22.000.000 đ

7

Trần Thanh Loan – Cựu sinh viên K27C

20.000.000 đ

Tổng cộng

83.500.000 đ

Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên trân trọng cảm ơn tình cảm của các tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho Quỹ học bổng 45 năm thành lập Phân viện.

Trân trọng!

Tag: ,