Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2021

CƠ HỘI ĐỂ TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA HỌC VIỆN NGÂN HÀNG. - Trường đại học hàng đầu về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng tại Việt Nam.